Wie wij zijn

Wie wij zijn

Wij begrijpen wat het voor een cliënt betekent om de financiën en/of zorgbeslissingen uit handen te geven. OBIN heeft ruim 15 jaar ervaring en is specialist in bewindvoering, curatele en mentorschap. Wij bieden op professionele en betrokken wijze ondersteuning aan cliënten die door bijzondere omstandigheden hun financiën en/of zorgbeslissingen (tijdelijk) niet meer kunnen of willen regelen.

Bij bewindvoering en curatele voert OBIN alle noodzakelijke financiële handelingen uit voor haar cliënten. Van het begeleiden van de aanvraag naar de kantonrechter, het controleren van de inkomsten tot het uitvoeren van betalingen en aanvragen van toeslagen. OBIN regelt het allemaal. Bij curatele behartigen we bovendien ook de persoonlijke belangen van de cliënt. Bij mentorschap ondersteunen wij de cliënt bij het nemen van goede beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Bij mentorschap nemen wij dus niet de financiën uit handen.

Onze werkwijze is uniek, omdat we een actieve samenwerking zoeken met de begeleider van de cliënt. Het belang van de cliënt staat hierbij altijd voorop. Wij handelen vanuit betrokkenheid, op een open, respectvolle en transparante manier. Door een actieve samenwerkingsrelatie met de hulpverlener zijn wij in staat om meer maatwerk te leveren aan de cliënt. Door meteen vanaf de start samen op te trekken ontstaat een goede wisselwerking en meerwaarde voor alle drie de partijen.

LID VAN NVVK

OBIN is lid van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK, de Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet). Dit betekent dat onze dienstverlening aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Met OBIN zijn cliënten verzekerd van goede en professionele dienstverlening.

OBIN IS ONDERDEEL VAN COHEDRON

OBIN is onderdeel van Cohedron. Binnen onze dienstverlening stellen we de mens centraal. We werken met en voor mensen en brengen mens en werk samen. We streven daarbij naar een hoge kwaliteit, met oog voor milieu en maatschappij. Meer over kwaliteit, milieu en maatschappij binnen onze organisatie lees je op www.cohedron.nl.