Vraag en antwoord

Heeft u een vraag? Bel ons! Antwoord op de meest gestelde vragen vindt u hieronder.

Ik heb een intakegesprek gehad met OBIN. Hoe gaat het nu verder?

Team Services maakt uw aanvraag beschermingsbewind in orde voor de rechtbank. Het team controleert of de aanvraag compleet is. Indien nodig vragen zij ontbrekende gegevens bij u op. Zodra het dossier compleet is, wordt uw dossier opgestart. Wij sturen u dan een brief.

Mijn inkomen komt voor de eerste keer bij OBIN binnen, hoe nu verder?

Zodra uw inkomen bij ons binnenkomt, neemt uw bewindteam contact met u op. We maken dan meteen afspraken over uw leefgeld. Ook ontvangt u een brief waarin alle gegevens van uw bewindteam staan.

Wanneer ontvang ik mijn leefgeld of extra geld?

OBIN kan pas leefgeld uitbetalen wanneer uw inkomen bij ons binnenkomt. U kunt zelf kiezen op welke dag u uw leefgeld wilt ontvangen. Zodra OBIN uw leefgeld of extra geld naar u overmaakt, staat het geld 1 of 2 dagen later op uw rekening (dit is afhankelijk van uw eigen bank).

Ik ontvang thuis post. Wat moet ik hiermee doen?

OBIN stelt bij beschermingsbewind en curatele geen postblokkade in. Dit is wettelijk niet mogelijk. Wij vragen alle instanties om uw post naar OBIN te sturen. Toch kan het gebeuren dat u thuis bijvoorbeeld een rekening ontvangt. Stuur deze meteen naar ons door. U krijgt hiervoor enveloppen waarmee u dit gratis naar ons kan sturen. Zijn de enveloppen op? Dan kunt u nieuwe vragen aan uw team.

Wat moet ik doen als ik (onverwacht) extra uitgaven heb?

U kunt dagelijks contact opnemen met uw bewindteam via de telefoon of e-mail. OBIN zal dan bekijken of er extra geld overgemaakt kan worden. Houdt u er rekening mee dat er niet altijd financiële ruimte is om alle onverwachte kosten te betalen. Vanzelfsprekend kunt u met ons meekijken op de beheerrekening via ‘Mijn budget bij OBIN’. Zo kunt u zelf of samen met uw begeleider kijken of er ruimte is voor een extra uitgave.

Hoe kan ik overzicht krijgen in mijn financiële situatie?

U krijgt online toegang tot ‘Mijn budget bij OBIN’. Hiermee kunt u 24 uur per dag online alle inkomsten en uitgaven volgen op uw beheerrekening. Heeft u geen computer met internet? Dan ontvangt u maandelijks financiële overzichten. Hierop kunt u alle inkomsten en uitgaven bekijken. Op verzoek sturen wij u het budgetplan toe. Uiteraard kunnen wij u regelmatig (indien van toepassing) een recent schuldenoverzicht toesturen.

Kan OBIN voor mij sparen?

Afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven kunnen wij voor u sparen. Tevens is het afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van schulden.

Doen jullie ook belastingaangifte?

OBIN verzorgt jaarlijks voor u de belastingaangifte Box 1. Het is daarvoor noodzakelijk dat u de jaaropgaven direct na ontvangst naar OBIN stuurt.

Wat kan een bewindvoerder niet regelen voor mij?

  • Het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort.
  • Het inschrijven in de basisadministratie van de gemeente.
  • Het aanmelden bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI).
  • Het aanvragen van een DigiD (DigiD is persoonlijk en niet overdraagbaar).
  • Het aanleveren van medische gegevens.
  • Het uitschrijven bij het zorgkantoor.
  • Het zoeken van woonruimte of betaalde baan.
  • Het aanvragen van bijstand/uitkering.

Hoe lang duurt bewindvoering?

De rechter kan bewind voor onbepaalde of bepaalde tijd uitspreken. Meestal is het voor onbepaalde tijd. Zodra u weer zelf in staat bent om uw financiën zelfstandig te doen, kunt u de rechter vragen om opheffing van het bewind. De rechter beoordeelt dan of het bewind wordt opgeheven.

Wat zijn de kosten van het beschermingsbewind?

Het ministerie bepaalt jaarlijks de hoogte van de kosten. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunnen wij bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten bij uw gemeente. De gemeente beslist of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.