Mentorschap

Mentorschap

Wij ondersteunen u bij het maken van goede beslissingen over uw zorg. Bijvoorbeeld over uw verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Natuurlijk doen wij dit samen met u. We helpen u graag met de aanvraag voor mentorschap bij de kantonrechter. Wilt u ook uw financiën uit handen geven? Dan kunt u mentorschap combineren met bewindvoering.

Waarom OBIN?

Bij OBIN kunt u rekenen op een professionele en persoonlijke aanpak. Elke werkdag kunt u met uw vragen terecht bij uw mentor. Heeft u behoefte aan persoonlijk contact met uw mentor? Dan kunt u een afspraak maken. Wij vinden een goede relatie erg belangrijk zodat uw mentor werkt vanuit uw gewoonten, wensen en behoeften.

Taken

Wat doet de mentor voor u:

  • Verzorgen aanmeldprocedure mentorschap
  • Uw persoonlijk belangen behartigen
  • Beslissingen nemen over uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding
  • U adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen.
  • Opbouwen en behouden van uw vertrouwen zodat uw mentor vanuit uw gewoonten, wensen en behoeften kan handelen