Curatele

Werkwijze

Bij curatele nemen we de volledige financiën over (zoals bij bewind). Daarnaast neemt de curator beslissingen over de verzorging en behandeling. Curatele is alleen nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet.

Door de complexiteit van sommige curateledossiers, maken wij vooraf een beoordeling of wij een cliënt goed kunnen bijstaan. Verder weegt de informatie van de begeleider van de cliënt zwaar mee in onze beoordeling. Bij een positieve beoordeling geven wij een bereidverklaring af. Na de uitspraak van de rechter vindt vervolgens een intakegesprek plaats. Dit is thuis bij de cliënt samen met de begeleider. Naast een persoonlijke kennismaking staat de opstart van de curatele tijdens het gesprek centraal.