Bewindvoering

Bewindvoering

Wij nemen de volledige financiële zorg van u over. Dit kan meteen vanaf de start. We helpen u graag met de aanvraag van beschermingsbewind bij de kantonrechter. Bewindvoering is voor mensen die door ziekte, leeftijd, problematische schulden of bijzondere omstandigheden hun financiële zaken (tijdelijk) niet meer kunnen of willen regelen.  U kunt bewindvoering combineren met mentorschap als u ook ondersteuning nodig heeft bij het maken van goede beslissingen over uw zorg.

Waarom OBIN?

Bij OBIN mag u altijd rekenen op een professionele en persoonlijke aanpak. Uw persoonlijke bewindteam is de hele dag bereikbaar voor al uw vragen. Dit is uniek! Heeft u behoefte aan persoonlijk contact met uw bewindvoerder? Maak dan gebruik van onze spreekuren. Wij plannen graag een afspraak in voor u en uw begeleider.

Wat is bewindvoering?

Deze video legt uit hoe bewindvoering werkt.

Bron: Rechtspraak. Uitgebreide informatie over deze beschermingsmaatregel treft u aan op rechtspraak.nl

Werkwijze

Na uw aanmelding nemen wij binnen een dag contact met u op voor een intake. Heeft u een begeleider? Dan is verstandig als deze bij de intake aanwezig is. Het intake gesprek is bij u thuis of in de instelling waar u woont. We sturen u en uw begeleider vooraf een lijst met documenten om te verzamelen. Deze hebben we nodig voor de aanvraag van het bewind.

 • In coronatijd vinden deze gesprekken meestal online plaats

Huisbezoek

Door u thuis te bezoeken krijgt uw bewindvoerder een goed beeld van uw persoonlijke én financiele situatie. De rol van de begeleider is hierbij erg belangrijk. Tijdens de intake leggen we rustig en duidelijk uit wat beschermingsbewind precies inhoudt. Vervolgens maken we ter plekke alle formulieren in orde voor de aanvraag van het bewind bij de kantonrechter. Na het gesprek sturen wij alle papieren naar de rechtbank. De rechtbank nodigt u daarna uit voor een zitting op de rechtbank.

Zitting

Tijdens de zitting begeleidt de bewindvoerder u. We vinden het prettig als uw begeleider ook bij de zitting aanwezig is. De kantonrechter spreekt vervolgens het bewind uit en benoemt op welke grond dit gebeurt. Zo kan er sprake zijn van normaal bewind, schuldenbewind of een combinatie daarvan.

Beschikking

Na ontvangst van de beschikking van de rechtbank, start OBIN uw dossier op. Wij schrijven alle ontvangers van uw vaste lasten en inkomstenverstrekkers aan over het bewind. Na ontvangst van uw eerste inkomen start het bewind. Vanzelfsprekend nemen wij op dat moment meteen contact met u op. Ook maken we dan het eerste wekelijkse leefgeld over. Tijdens het bewind kunt u 24 uur per dag meekijken op de beheerrekening.

Taken

Wat doet de bewindvoerder voor u:
 • Verzorgen aanmeldprocedure beschermingsbewind
 • Opstellen van een budgetplan
 • Openen van een bankrekening op naam van de cliënt
 • Ontvangen van inkomen op de bankrekening van de cliënt
 • Betalen van het weekgeld aan de cliënt
 • Betalen van de vaste lasten
 • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
 • Aanvragen van zorg- en huurtoeslag
 • Inventariseren van de schuldenlast
 • Aanvragen van een schuldenregeling bij de gemeente
 • Aanvragen van WA-verzekering
 • Declareren nota’s bij een ziektekostenverzekeraar
 • Verzorgen van de belastingaangifte Box 1
 • Verzorgen van een Rekening en Verantwoording aan de rechtbank
Wat kan/mag OBIN niet voor u regelen?
 • Inschrijven in de basisadministratie van de gemeente
 • Aanvragen van een identiteitskaart/paspoort
 • Aanmelden bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
 • Aanvragen van DigiD
 • Aanleveren van medische gegevens
 • Afmelden bij het zorgkantoor
 • Zorgen voor huisvesting
 • Aanvragen bijstand/uitkering