Informatie voor verwijzers

Verwijzers zijn meestal hulpverleners, maar soms ook familieleden. OBIN ziet de verwijzer als onmisbare samenwerkingspartner tijdens mentorschap, bewind of curatele.

  • Deskundige mentoren, bewindvoerders & curatoren
  • Ruime bereikbaarheid; ook op donderdagavond
  • Transparant en persoonlijk

Werkwijze

Verwijzers kunnen bij ons rekenen op een doortastende en snelle aanpak. Meteen na aanmelding maken wij een afspraak met jou en de cliënt voor een intakegesprek. Jouw aanwezigheid en hulp bij het verzamelen van alle (financiële) gegevens heeft grote toegevoegde waarde voor de cliënt, OBIN en jou. Door een gezamenlijke inspanning van alle drie de partijen zorgen we ervoor dat het verzoekschrift voor mentorschap, bewind of curatele snel naar de rechtbank kan. Voor al je vragen of voor advies kan je een beroep doen op een speciaal team binnen OBIN dat zich uitsluitend bezighoudt met dit opstartproces. Door de korte doorlooptijd van aanmelding tot de indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank kan er snel een effectieve start worden gemaakt. Vanzelfsprekend is dit in het voordeel van de cliënt en hulpverlener omdat er eerder rust in de financiën en/of zorg ontstaat.

Contact tijdens het mentorschap, bewind en/of curatorschap

OBIN streeft naar maatwerk voor de cliënt. Door regelmatig contact te onderhouden met de begeleider van de cliënt zijn wij beter in staat om maatwerk te leveren. Bovendien is de begeleider hierdoor goed op de hoogte van de financiën en mogelijkheden daarbinnen voor de cliënt. Concreet nemen wij bij belangrijke (financiële) beslissingen contact met je op. Verder houden wij je op de hoogte van onze bevindingen tijdens onze periodieke controles van het dossier.

Neem gratis contact met ons op