Verwijzers

Verwijzers

Verwijzers zijn meestal hulpverleners, maar soms ook familieleden. OBIN ziet de verwijzer als onmisbare samenwerkingspartner tijdens het bewind, curatele of mentorschap.

WERKWIJZE

Verwijzers kunnen bij ons rekenen op een doortastende en snelle aanpak. Meteen na aanmelding maken wij een afspraak met u en de cliënt voor een intakegesprek. Uw aanwezigheid en hulp bij het verzamelen van alle (financiële) gegevens heeft grote toegevoegde waarde voor de cliënt, OBIN en uzelf. Door een gezamenlijke inspanning van alle drie de partijen zorgen we ervoor dat het verzoekschrift voor bewind snel naar de rechtbank kan. Voor al uw vragen of voor advies kunt u een beroep doen op een speciaal team binnen OBIN dat zich uitsluitend bezighoudt met dit opstartproces. Door de korte doorlooptijd van aanmelding tot de indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank kan er snel een effectieve start worden gemaakt. Vanzelfsprekend is dit in het voordeel van de cliënt en hulpverlener omdat er eerder rust in de financiën en/of zorg ontstaat.

CONTACT TIJDENS HET BEWIND, CURATELE EN MENTORSCHAP

OBIN streeft naar maatwerk voor de cliënt. Door regelmatig contact te onderhouden met de begeleider van de cliënt zijn wij beter in staat om maatwerk te leveren. Bovendien is de begeleider hierdoor goed op de hoogte van de financiën en mogelijkheden daarbinnen voor de cliënt. Concreet nemen wij bij belangrijke (financiële) beslissingen contact met u op. Verder houden wij u op de hoogte van onze bevindingen tijdens onze periodieke controles van het dossier.

PERSOONLIJK SPREEKUUR

Wij hebben graag persoonlijk contact met onze cliënten en hun hulpverleners. Vanzelfsprekend kunt u ons dagelijks telefonisch bereiken tijdens kantooruren, maar u kunt ons ook persoonlijk spreken tijdens onze spreekuren in diverse regio’s. U kunt hiervoor een afspraak in laten plannen door het bewindteam. Het bewindteam plant dan voldoende tijd in voor persoonlijke afspraak met u en de cliënt. Wij vinden persoonlijk contact belangrijk omdat het de relatie tussen cliënt, bewindvoerder en begeleider verstevigt. Tijdens het persoonlijke contact kan er meteen geschakeld worden. Bovendien is het voor cliënten die moeite hebben om hun vragen telefonisch of per mail te stellen een laagdrempelige ingang. Op www.obin.nl/spreekuren vindt u onze spreekuren.