Informatie voor verwijzers

Verwijzers zijn meestal hulpverleners, maar soms ook familieleden. OBIN ziet de verwijzer als onmisbare samenwerkingspartner tijdens mentorschap, bewind of curatele.

  • Deskundige mentoren, bewindvoerders & curatoren
  • Ruime bereikbaarheid; ook op donderdagavond
  • Transparant en persoonlijk

Werkwijze

Verwijzers kunnen bij ons rekenen op een doortastende en snelle aanpak. Meteen na aanmelding maken wij een afspraak met jou en de cliënt voor een intakegesprek. Jouw aanwezigheid en hulp bij het verzamelen van alle (financiële) gegevens heeft grote toegevoegde waarde voor de cliënt, OBIN en jou. Door een gezamenlijke inspanning van alle drie de partijen zorgen we ervoor dat het verzoekschrift voor mentorschap, bewind of curatele snel naar de rechtbank kan. Voor al je vragen of voor advies kan je een beroep doen op een speciaal team binnen OBIN dat zich uitsluitend bezighoudt met dit opstartproces. Door de korte doorlooptijd van aanmelding tot de indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank kan er snel een effectieve start worden gemaakt. Vanzelfsprekend is dit in het voordeel van de cliënt en hulpverlener omdat er eerder rust in de financiën en/of zorg ontstaat.

Persoonlijk spreekuur

Wij hebben graag persoonlijk contact met onze cliënten en hun hulpverleners. Vanzelfsprekend kan je ons dagelijks telefonisch bereiken tijdens kantooruren, maar je kan ons ook persoonlijk spreken tijdens onze spreekuren in diverse regio’s. Je kan hiervoor een afspraak in laten plannen door het persoonlijke team van de cliënt. Het team plant dan voldoende tijd in voor een persoonlijke afspraak met jou en de cliënt. Wij vinden persoonlijk contact belangrijk omdat het de relatie tussen cliënt, mentor/bewindvoerder/curator en begeleider verstevigt. Tijdens het persoonlijke contact kan er meteen geschakeld worden. Bovendien is het voor cliënten die moeite hebben om hun vragen telefonisch of per mail te stellen een laagdrempelige ingang.

 

Bekijk het overzicht van alle spreekuren

Contact tijdens het mentorschap, bewind en/of curatorschap

OBIN streeft naar maatwerk voor de cliënt. Door regelmatig contact te onderhouden met de begeleider van de cliënt zijn wij beter in staat om maatwerk te leveren. Bovendien is de begeleider hierdoor goed op de hoogte van de financiën en mogelijkheden daarbinnen voor de cliënt. Concreet nemen wij bij belangrijke (financiële) beslissingen contact met je op. Verder houden wij je op de hoogte van onze bevindingen tijdens onze periodieke controles van het dossier.

Neem gratis contact met ons op

Gratis aanmeldgesprek?

Heb je een vraagstuk waar je niet uitkomt? Wij denken graag gratis en geheel vrijblijvend met je mee.