Wie wij zijn

Wij begrijpen wat het voor een cliënt betekent om de financiën en/of zorgbeslissingen uit handen te geven. OBIN heeft ruim 15 jaar ervaring en is specialist in mentorschap, bewindvoering en curatele. Wij bieden op ondersteuning aan cliënten die door bijzondere omstandigheden hun financiën en/of zorgbeslissingen (tijdelijk) niet meer kunnen of willen regelen.

Diensten OBIN

Bij bewindvoering en curatele voert OBIN alle noodzakelijke financiële handelingen uit voor haar cliënten. Van het begeleiden van de aanvraag naar de kantonrechter, het controleren van de inkomsten tot het uitvoeren van betalingen en aanvragen van toeslagen. OBIN regelt het allemaal. Bij curatele behartigen we bovendien ook de persoonlijke belangen van de cliënt. Bij mentorschap ondersteunen wij de cliënt bij het nemen van goede beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Bij mentorschap nemen wij dus niet de financiën uit handen.

Vragen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Werkwijze OBIN

Onze werkwijze is uniek, omdat we een actieve samenwerking zoeken met de begeleider van de cliënt. Het belang van de cliënt staat hierbij altijd voorop. Wij handelen vanuit betrokkenheid, op een open, respectvolle en transparante manier. Door een actieve samenwerkingsrelatie met de hulpverlener zijn wij in staat om meer maatwerk te leveren aan de cliënt. Door meteen vanaf de start samen op te trekken ontstaat een goede wisselwerking en meerwaarde voor alle drie de partijen.

Neem gratis contact met ons op