Onder curatele stellen

In Nederland is in principe iedere volwassene wettelijk bevoegd om zelfstandige beslissingen te nemen over financiële zaken en andere keuzes in het leven. Het punt is echter dat er soms zaken kunnen veranderen in het leven. Iemand kan bijvoorbeeld geestelijke problemen krijgen. Denk daarbij aan dementie en vele andere problematieken. Je kunt bijvoorbeeld ook hersenbeschadiging en dergelijke oplopen. In al die situaties ben je in ieder geval niet meer handelingsbekwaam. Je kunt dan niet meer voor jezelf zorgen. In dat geval kun je onder curatele geplaatst worden. In deze tekst gaan we wat dieper op dat onderwerp in.

Wat is onder curatele stellen?

Mensen die onder curatele worden geplaatst, krijgen een curator toegewezen. Dit is een persoon die vrijwel alle zaken regelt. In principe zijn er twee grote zaken die de curator regelt. In de eerste plaats gaat het dan om de financiële zaken. De curator zorgt er bijvoorbeeld voor dat de rekeningen maandelijks netjes worden betaald. Ook stelt hij of zij een maandelijks budget voor uitgaven en dergelijke vast. Daarnaast houdt de curator zich ook bezig met de persoonlijke verzorging.

Wanneer wordt je onder curatele gesteld?

Verschillende soorten mensen kunnen handelingsonbekwaam zijn. Daar hebben we het in de inleiding al even kort over gehad. In de eerste plaats gaat het om mensen die de financiële zaken niet meer kunnen regelen. Denk daarbij aan mensen met grote financiële schulden. Vaak weten ze niet meer hoe ze uit de financiële problemen kunnen komen en dan hebben ze externe hulp nodig. Iemand kan echter ook te maken krijgen met psychische problemen, waardoor ze de rekeningen en dergelijke niet meer kunnen betalen.

Het kan echter ook om mensen gaan die geen beslissingen meer kunnen nemen over persoonlijke zaken. Daarbij kun je denken aan onder curatele stellen bij dementie. Dementerende mensen kunnen geen weloverwogen beslissingen meer nemen en daarom krijgen ze een curator toegewezen. Een kind onder curatele stellen komt ook regelmatig voor.

Verschillende soorten curators

Er bestaan verschillende soorten curators. In de eerste plaats heb je particuliere curators. Dit kunnen familieleden, vrienden of kennissen zijn van degene die onder curatele wordt geplaatst. Vaak heb je dan zelf de mogelijkheid om mensen voor te stellen als curator. Het kan immers fijn zijn om iemand binnen je persoonlijke omgeving te hebben. Deze persoon moet er echter wel geschikt voor zijn. Dit wordt dan door de rechter getoetst.

Heb je liever een professionele curator? Of is er niemand in je naaste omgeving die er geschikt voor is? In dat geval kun je een professionele curator toegewezen krijgen. Dit is iemand met een speciale opleiding en die moet ook aan verschillende kwaliteitseisen voldoen.

Neem contact op!