Welke plannen heeft de nieuwe minister voor Armoedebeleid?

Op maandag 10 januari 2022 werd Carola Schouten officieel beëdigd als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. De komende vier jaar gaat de minister zich onder andere bezighouden met het armoedebeleid en schuldhulpverlening.

Kabinet-Rutte IV is het eerste kabinet met een ministerpost voor armoedebeleid. In het vorige kabinet viel het armoedebeleid, afhankelijk van de portefeuilleverdeling, onder de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de staatssecretaris. Inmiddels is Schouten al een aantal maanden aan de slag. De afgelopen tijd heeft ze zich onder andere beziggehouden met een wetswijzigingsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat kinderen van bijstandsgerechtigde ouders langer thuis kunnen wonen, zonder dat de ouders op hun uitkering worden gekort.

Coalitieakkoord
Een goede start, maar hier blijft het uiteraard niet bij. In het coalitieakkoord, dat werd gepresenteerd op 15 december 2021, laat het kabinet weten dat de brede armoede- en schuldenaanpak met volle kracht wordt doorgezet. Zo worden er maatregelen genomen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit de komende vier jaar te halveren. Daarnaast zet het kabinet onder andere in op financiële educatie, preventie en vroeg signalering, zodat schulden beter voorkomen óf vroegtijdig verholpen kunnen worden. Ook wil het kabinet schulden sneller oplossen door meer mogelijkheden te bieden om tot een schuldsanering te komen en streeft het naar een betere, verantwoorde overheidsincasso met een speciaal oog voor de menselijke maat.

Minister voor iedereen
Schouten geeft aan dat ze wilt werken aan een samenleving waarin we armoedekansen voor iedereen verkleinen en arbeidskansen voor iedereen vergroten. Volgens het CBS leefden in 2020 ruim 900.000 Nederlandse huishoudens in armoede, waaronder 376.000 al langer dan vier jaar. Hopelijk maakt de minister haar belofte waar en is er bij de volgende meting een duidelijke daling zichtbaar.

Eén op de vijf Nederlandse huishoudens heeft te maken met betalingsachterstanden. Voor deze mensen duurt de maand altijd nét een aantal dagen te lang. Geldproblemen kunnen zorgen voor een flinke dosis stress en het gevoel dat het einde zoek is. Het komt dan ook regelmatig voor dat mensen met betalingsachterstanden in een negatieve spiraal terechtkomen, waardoor kleine betalingsachterstanden uitgroeien tot problematische schulden. Neem in het geval van schulden dan ook altijd contact op met uw gemeente. Zij kunnen u kosteloos helpen.

Bron: NOS, Rijksoverheid.