Moeilijke woordenlijst

Op deze pagina leggen we graag wat termen aan je uit. Staat er een woord niet tussen? Of heb je nog vragen over de betekenis van bepaalde termen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Beheerrekening

De beheerrekening wordt geopend door de bewindvoerder en alleen gebruikt in het wettelijke traject. De bewindvoerder betaalt vanaf deze rekening alle betalingen namens de onder bewind gestelde betrokkene. De betrokkene kan zelf niet bij deze rekening en heeft dan ook geen eigen bankpas.

(Beschermings)bewind

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. Beschermingsbewind kan worden ingesteld als de lichamelijke of geestelijke toestand van de betrokkene daar aanleiding toe geeft. Ook kan beschermingsbewind worden ingesteld bij overmatig geld uitgeven of bij problematische schulden. Een verzoek tot onderbewindstelling wordt voorgelegd aan de kantonrechter binnen het gebied waarin de betrokkene woont. Het verzoek kan worden ingediend door de echtgenoot, geregistreerd partner (of ander levensgezel), een bloedverwant in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad, de voogd van de betrokkene of het openbaar ministerie. De betrokkene kan ook zelf het verzoek doen.

Beschikking

Een beschikking is een (rechterlijke of administratieve) beslissing, een ordening waarbij iets wordt geregeld.

Betrokkene

De persoon waarvoor de aanvraag voor het mentorschap, bewindvoering of curatele wordt ingediend. De betrokkene kan ook zelf de verzoeker zijn.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder is een persoon die door de rechter is aangesteld om de financiën van een ander persoon de beheren, omdat deze vanwege zijn fysieke of geestelijke gesteldheid niet in staat is dit zelf te doen.

Budgetbeheer

Het beheer van je budget door een instantie. Je bankrekening wordt beheerd door een instantie die vervolgens je rekeningen en vaste lasten betaalt.

Curatele

Curatele is een manier om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. De rechter stelt een curator aan die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben. De rechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsvormen (bewind, mentorschap of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

Curator

Een curator heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

 • beslissen over het geld en bezit van de betrokkene.
 • rekeningen betalen, uitkeringen en toeslagen aanvragen.
 • administratie en belastingaangifte doen.
 • het regelen van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.
 • persoonlijk contact onderhouden zodat hij weet hoe het met de betrokkene gaat.
 • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
 • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
 • (financieel) verslag doen aan de rechter over het verloop van de curatele.
Intakegesprek

Eerste, verkennend gesprek met een nieuwe cliënt of medewerker.

Kantonrechter

Alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en civiele zaken onder de vijfduizend euro behandelt.

Leefgeld

Een bepaald bedrag dat per week (of maand) aan jou wordt overgemaakt vanaf de beheerrekening. Dit bedrag is bedoeld voor dagelijkse noodzakelijke uitgaven, zoals boodschappen en persoonlijke verzorging.

Mentor

Een mentor heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

 • regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars.
 • persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat de mentor weet hoe het met de betrokkene gaat.
 • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
 • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
 • ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene. Bijvoorbeeld als zijn gezondheid achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.
 • verslag doen aan de rechter over het verloop van het mentorschap.

Een mentor mag niet beslissen over zeer persoonlijke zaken van de betrokkene. En hij betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij zijn taken.

Mentorschap

Een manier om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De rechter kan een mentor aanstellen die de persoonlijke (niet-financiële) zaken van deze persoon regelt.

Verwijzer

De persoon de je aanmeldt bij OBIN. Meestal is dit een hulpverlener, maar het kan ook een familielid zijn.

Verzoeker

De persoon die de aanvraag voor mentorschap, bewindvoering of curatele bij de rechtbank indient. De betrokkene kan ook zelf de verzoeker zijn.

Verzoekschrift

Een document of brief met het verzoek aan een bevoegd rechter of een geschillencommissie om een uitspraak.

Gratis aanmeldgesprek?

Heb je een vraagstuk waar je niet uitkomt? Wij denken graag gratis en geheel vrijblijvend met je mee.