Bewindvoerder taken

Heb je geen overzicht meer over je financiële situatie? Of ken je iemand die dit niet meer heeft? En zou degene wel wat ondersteuning kunnen gebruiken? Er kunnen allerlei verschillende oorzaken zijn waarom iemand zijn financiële situatie niet meer op orde heeft. In dit geval kan het fijn zijn om bewind te hebben. Als je door financiële problemen geen overzicht meer hebt en kan dit veel stress met zich meebrengen. Bewind kan door de persoon in kwestie zelf worden aangevraagd of door de familieleden van degene. Wanneer iemand zelf bewind aanvraagt noemen we dit vrijwillig bewind. Daarnaast kan iemand ook onder bewind worden gesteld door de rechter. De rechter kan een bewindvoerder benoemen, die de persoon in kwestie hulp gaat verlenen.

Wat is bewind?

Wanneer iemand die meerderjarig is niet goed meer kan zorgen voor (een deel van) zijn geldzaken, dan kan een rechter bewindvoering opleggen aan deze persoon. Het kan gezien worden als een juridische maatregel die kan worden opgelegd met behulp van de rechtspraak. Je komt in aanmerking voor bewind wanneer je door lichamelijke of verstandelijke beperking niet meer voor je eigen financiën kan zorgen. Over het algemeen wordt er geen specifieke datum afgesproken dat het bewind ten einde komt, maar dit kan uiteraard wel. Bewind kan tijdelijk of blijvend zijn. Wanneer zaken als bezittingen, goederen en vermogen onder bewind worden gesteld, dan mag je hier niet meer zelfstandig over beslissen.

Naast bewindvoering kan er ook sprake zijn van beschermingsbewind. Beschermingsbewind houdt in dat een bewindvoerder voor jou alle financiën regelt. Het grootste verschil is dat er bij bewind alleen de betaling van schulden wordt geregeld en bij beschermingsbewind worden alle financiën geregeld. Niet alleen de schulden maar bijvoorbeeld ook de vaste lasten. Met beschermingsbewind wordt de persoon in kwestie geholpen met alle geldzaken. Samen gaan ze kijken naar de oplossing voor de stabiliteit van jouw inkomsten en vermogen. Bewindvoering kan worden aangevraagd bij de kantonrechter.

Contact opnemen

Wat mag een bewindvoerder wel en niet?

Er zijn bepaalde zaken waar een bewindvoerder erg goed mee kan helpen. Je kunt van een bewindvoerder verwachten dat degene jouw geldzaken regelt en de administratie op orde houdt. Een bewindvoerder beslist enkel en alleen over de financiële zaken. Hierbij kan worden gedacht aan het afbetalen van de schulden en het regelen van de belastingen. Ook kan een bewindvoerder ervoor kiezen om leefgeld aan de cliënt te geven. De hoogte hiervan wordt door de bewindvoerder bepaald en wordt gebaseerd op het inkomen, de schulden en de eventuele vaste lasten. Met behulp van een budgetplan wordt er gestreefd naar het aflossen van schulden en meer financieel overzicht.

Door het opstellen van bijvoorbeeld een overzicht met jouw in- en uitgaven wordt het inzichtelijk hoe de financiële situatie op dit moment is. Zaken als een woonruimte zoeken en een paspoort aanvragen mag een bewindvoerder niet doen. De bewindvoerder staat onder toezicht van de kantonrechter en deze persoon moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. Kortom, de bewindvoerder beheert en beschermt veel zaken rondom jouw financiën.

Bewindvoering aanvragen

Bewindvoering kan door een rechter worden opgelegd of je kan het zelf aanvragen. Dit kan zorgen voor rust en zorgt ervoor dat jouw financiële situatie weer stabiel wordt. Je kan zelf aangeven wie je als bewindvoerder wil hebben. Dit kan een professioneel iemand zijn of een bekende. De bewindvoerder houdt ook contact met de kantonrechter. Met behulp van bewind, is het de bedoeling om financiële en persoonlijke problemen samen zo snel mogelijk op te lossen. Een bewindvoerder zorgt ervoor dat er weer stabiliteit wordt gecreëerd in je financiële situatie. Daarnaast kun je bewind ook combineren met mentorschap.

Wanneer je zelf niet meer voor je geldzaken kan zorgen, kan dit erg veel stress met zich meebrengen. Om weer rust en structuur in je leven te krijgen, kan de hulp van een bewindvoerder enorm helpen. Bij OBIN helpen ze je met mentorschap, bewindvoering of curatele. De bewindvoerder staat in contact met de kantonrechter en de bewindvoerder zorgt ervoor dat er meer financieel overzicht komt. Het is niet gemakkelijk om dit soort zaken zomaar uit handen te geven. Zo kun je bijvoorbeeld met behulp van leefgeld en een budgetplan zo snel mogelijk je schulden aflossen. Samen met OBIN is het mogelijk om weer grip te krijgen op de financiën.

Gratis aanmeldgesprek?

Heb je een vraagstuk waar je niet uitkomt? Wij denken graag gratis en geheel vrijblijvend met je mee.