Bewindvoering Lelystad

Tegenwoordig zijn er veel mensen die kampen met financiële problemen. Daar zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats komt dit vanwege de dure tijden waarin wij leven. Tegelijkertijd heeft dit ook te maken met eigen keuzes van mensen. Mensen met schulden komen doorgaans steeds dieper in de problemen. Om die reden kan het aan te raden zijn om een bewindvoerder in te schakelen. Dit is iemand die toegewezen kan worden door de rechtbank Lelystad bewindvoering. Een bewindvoerder regelt dan voor een bepaalde of onbepaalde tijd de financiën. Maar wat moet je weten over de bewindvoerder en bewindvoering in het algemeen? In deze tekst gaan we dieper in op de belangrijkste aspecten van bewindvoering.

Verschillende soorten bewindvoerders

In de eerste plaats is het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat je particuliere en professionele bewindvoerders hebt. Een particulier bewindvoerder is iemand die je zelf hebt aangewezen om je financiële zaken te regelen. Daarbij kun je denken aan een familielid, goede vriend of een kennis. Het gaat dan om iemand die je echt vertrouwt. Je kunt verschillende mensen aan de rechter voorstellen voor de bewindvoering. De rechter bekijkt dan of deze mensen ook daadwerkelijk geschikt zijn. Soms kun je ook meerdere bewindvoerders toegewezen krijgen. Dat is bijvoorbeeld relevant wanneer het om complexe schulden of financiële zaken gaat.

Dan heb je ook nog een professionele bewindvoerder. Dit is iemand die speciaal heeft doorgeleerd voor deze functie. Deze krijg je toegewezen wanneer mensen in je omgeving niet geschikt zijn, of wanneer je liever niet hebt dat een naaste de bewindvoering op zich neemt. Wettelijk is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen een professionele bewindvoerder moet voldoen.

De verschillende taken van een bewindvoerder

De bewindvoerder voert verschillende taken uit. In de eerste plaats stelt deze budgetten vast. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een maximaal bedrag dat je per week aan boodschappen mag uitgeven. Dit wordt vastgesteld in overleg en uiteraard wordt er ook naar je financiële situatie gekeken. Iedere situatie is uniek en dit geldt dan ook voor het budget.

Daarnaast keurt een bewindvoerder ook grote aankopen goed of af. Misschien wil je bijvoorbeeld een auto of een woning kopen. Dan moet de bewindvoerder eerst kijken of die financiële mogelijkheden er wel zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het afsluiten van dure abonnementen.

Bepaalde en onbepaalde tijd

Veel mensen vragen zich af of bewindvoering voor bepaalde of onbepaalde tijd is. In principe is dit afhankelijk van de situatie. De rechter kan enerzijds een bewindvoerder voor bepaalde tijd aanwijzen. Is die tijd verstreken? Dan ben je direct van de bewindvoerder af. Dit is dan niet afhankelijk van je financiële situatie. Soms krijg je ook een bewindvoerder voor onbepaalde tijd toegewezen. Er worden dan bepaalde doelen gesteld. Is de financiële situatie na verloop van tijd weer beter? Dan kun je ontheffing bij de rechter aanvragen.

Neem contact op!