Bewindvoering aanvragen

Wil je bewindvoering aanvragen en heb je hulp nodig bij financiële problemen? Er zijn soms periodes in een leven waarin je meemaakt dat je niet meer goed voor jouw eigen geldzaken kunt zorgen. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Hulp bij financiële problemen

Zo kunnen er schulden zijn ontstaan doordat je een tijdje werkloos of ziek was. Een andere reden kan zijn dat je te maken hebt gehad met een echtscheiding. In dergelijke situaties kan het gebeuren dat een rechter een bewindvoerder benoemt welke je ondersteunt om al jouw financiële zaken weer op de rails te krijgen. Soms zijn personen simpelweg door een lichamelijke of verstandelijke beperking niet in staat hun eigen financiën te beheren.

Er kan ook beperkt bewind aangevraagd worden. Dan wordt er alleen geholpen met een deel van de financiën, bijvoorbeeld met wat je spaart of het geld voor een eigen huis. Er bestaan professionele bewindvoerders maar een bewindvoerder kan bijvoorbeeld ook een vriend, kennis of familielid zijn. Als iemand een schuld heeft kan een rechter het bewind alleen voor een bepaalde duur opleggen. Bij andere vormen van bewind geldt geen specifieke periode. Als uw financiële zaken onder bewind worden gesteld, kan dit vervelende gevoelens opleveren. Bij sommige mensen ontstaat angst, boosheid, verdriet, schaamte of een schuldgevoel. Dit is nergens voor nodig omdat je er uiteindelijk alleen maar baat bij zal hebben.

Vraag over bewind stellen

Onder curatele

Personen kunnen onder curatele worden gesteld. Dat houdt in dat iemand die meerderjarig is niet meer in staat is zijn of haar eigen financiële zaken te regelen. Dan is het tijd om bewindvoering aan te vragen zodat er een professionele bewindvoerder aan de slag kan gaan. Het gerecht heeft dan bepaald dat de betrokken persoon handelingsonbekwaam is en gekoppeld moet worden aan een curator. Vanaf dat moment mogen er zelfstandig geen rechtshandelingen meer plaatsvinden, zonder dat een curator daar toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt gezien als een zware sanctie.

Curatele kan aangevraagd worden door de persoon zelf, maar ook door een partner, hulpverlener of familielid. Het betreft hier leden van een familie tot in de vierde graad. Dat wil zeggen nichten, neven, tantes, ooms, zussen, broers, (klein) kinderen en (groot) ouders. De Officier van Justitie kan eveneens een aanvraag voor curatele indienen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in situaties van mensen die geen familie meer hebben of als het verzoek echt niet zelf gedaan kan worden. Een curator draagt niet alleen zorg voor de financiële zaken, maar regelt ook alles in relatie tot behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging.

Combinatie met mentorschap

Wist je trouwens dat bewindvoering aanvragen gecombineerd kan worden met de aanvraag voor een mentorschap? Een mentor is een specialist welke ondersteuning biedt als het aankomt op beslissingen over jouw zorg. Iemand die niet in staat is te beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding kan zeer veel baat hebben bij professionele begeleiding. Een mentor moet worden benoemd door een rechter. De persoon in kwestie blijft in deze situatie wel handelingsbekwaam en mag bepaalde zaken zelf regelen. Zo mag hij of zij bijvoorbeeld zelf een testament laten opstellen.

Wat zijn dan de taken van een mentor? Mentors regelen de zorg met een behandelaar en/of zorgverlener. Tijdens het gehele traject wordt persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene. Er wordt deelgenomen aan gesprekken met behandelaars, zorgverleners of instellingen. Wordt er geen goede zorg geboden? Dan is het zaak dat de mentor in actie komt. Verslechterd de gezondheidssituatie? Dan moet er gekeken worden hoe hier verbetering in gebracht kan worden. Soms moet er beoordeeld worden of het verantwoordelijk is om zelfstandig te blijven wonen. De voortgang van een mentorschap moet worden gerapporteerd aan een rechter. Als een zaak te persoonlijk is mogen mentors niet beslissen. Het is de bedoeling dat de persoon die onder begeleiding van een mentor staat zoveel mogelijk zelf zal worden betrokken.

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam

Wanneer is iemand nou eigenlijk handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam? Dat zullen we nog even toelichten. Alle personen die de minimale leeftijd van 18 jaar hebben, zijn wettelijk meerderjarig en handelingsbekwaam. Vanaf het achttiende levensjaar heeft een persoon geen permissie meer nodig van wettelijke vertegenwoordigers, ouder(s) met gezag en/of een voogd. Het is goed om te weten wat er wordt verstaan onder rechtshandelingen. Dit zijn bijvoorbeeld handelingen zoals het huren of kopen van een woning. Het kan ook het afsluiten van een telefoonabonnement betreffen. Bewindvoering aanvragen valt daar ook onder.

Mensen die onder curatele staan zijn officieel handelingsonbekwaam. Deze mogen, enkele uitzonderingen daargelaten, geen officiële rechtshandelingen meer uitvoeren. Wat overigens wel bekwaam is, is om een onder curatele stelling juridisch aan te vechten. Staan er goederen onder bewind? Dan kunnen daar alleen beslissingen over genomen worden met behulp van de beschermingsbewindvoerder of met toestemming van de kantonrechter. De persoon die onder bewind is gesteld staat op dat moment te boek als handelingsonbevoegd. Voor een mentorschap ligt dat iets anders. Dan kan iemand niet op eigen wijze en naar behoren beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.