Bewindvoerder kosten

Heeft u geen overzicht meer over uw financiële situatie? Dit in combinatie met de alsmaar stijgende inflatie en de energierekeningen kan ervoor zorgen dat u het overzicht compleet bent verloren. Wanneer u door een beperking (dit kan zowel lichamelijk als verstandelijk) niet in staat bent om zelf de financiën te regelen, dan is bewind voor u een goede oplossing.

Het niet hebben van overzicht op u financiën, kan veel stress met zich mee brengen. Een bewindvoerder kan u helpen om het financiële overzicht terug te krijgen. Bij Obin geloven we in rust creëren door u te helpen met het overzichtelijk maken van uw financiën. Obin helpt u met u verschillende oplossingen zoals mentorschap, bewindvoering of curatele. Obin is de beste keuze om weer grip te krijgen op uw financiële situatie. Samen kijken we welke hulp u het beste kan gebruiken. De bewindvoerder zorgt ervoor dat jouw financiële zaken worden beheert en beschermd. Wanneer u voor bewind kiest, dan worden al uw bezittingen hieronder gesteld en mag u hier niet meer zelfstandig over beslissen.

Wat is bewind?

Wanneer iemand die meerderjarig is niet goed meer kan zorgen voor (een deel van) zijn geldzaken, dan kan een rechter bewindvoering opleggen aan deze persoon. Het kan gezien worden als een juridische maatregel die kan worden opgelegd met behulp van de rechtspraak. Je komt in aanmerking voor bewind wanneer je door lichamelijke of verstandelijke beperking niet meer voor je eigen financiën kan zorgen. Over het algemeen wordt er geen specifieke datum afgesproken dat het bewind ten einde komt, maar dit kan uiteraard wel. Bewind kan tijdelijk of blijvend zijn. Wanneer zaken als bezittingen, goederen en vermogen onder bewind worden gesteld, dan mag je hier niet meer zelfstandig over beslissen.

Naast bewindvoering kan er ook sprake zijn van beschermingsbewind. Beschermingsbewind houdt in dat een bewindvoerder voor jou alle financiën regelt. Het grootste verschil is dat er bij bewind alleen de betaling van schulden wordt geregeld en bij beschermingsbewind worden alle financiën geregeld. Niet alleen de schulden maar bijvoorbeeld ook de vaste lasten. Met beschermingsbewind wordt de persoon in kwestie geholpen met alle geldzaken. Samen gaan ze kijken naar de oplossing voor de stabiliteit van jouw inkomsten en vermogen. Bewindvoering kan worden aangevraagd bij de kantonrechter.

Contact opnemen

Kosten en vergoeding bewindvoering

Wat zijn nou de kosten voor het hebben van een bewindvoerder? De hoogte van de kosten, wordt jaarlijks bepaald door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit valt onder de rechtspraak en zij bepalen ook de vergoeding voor 2022. De vergoeding bestaat uit de jaarbeloning inclusief de onkostenvergoeding. De vergoeding voor een particuliere bewindvoerder in 2021 ligt op € 644. Met 2022 in het vooruitzicht is de vergoeding voor dat jaar ook al vastgesteld. Deze vergoeding bestaande uit de jaarbeloning inclusief onkostenvergoeding voor een particuliere bewindvoerder in het jaar 2022 ligt op € 675

Curatele bewind en mentorschap

Naast het hebben van een bewindvoerder kan ook mentorschap helpen om het overzicht terug te krijgen. Bij mentorschap gaat het niet om financiële zaken, maar een mentor zult u meer helpen op het persoonlijke vlak. Een rechter kan een mentor voor u aanstellen die bepaalde zaken voor u regelt en die regelmatig nagaat hoe het met u gaat.

Voor wie de bewindvoerder en het mentorschap niet genoeg te bieden heeft, is er een mogelijkheid tot curatele. Curatele is van toepassing wanneer een meerderjarige niet in staat is om zelf grip te krijgen op zijn financiële en persoonlijke zaken en dit dus niet zelf kan regelen. Een meerjarig persoon kan dan onder curatele worden gesteld en vanaf dat moment heeft de rechtbank besloten dat deze persoon handelingen onbekwaam is. Naast dat curatele kan worden aangevraagd door de persoon zelf, een hulpverlener of familie, kan dit ook worden aangevraagd door de officier van justitie.

De vergoeding voor een curator en mentorschap ligt ook vast voor 2021 en 2022. De jaarbeloning inclusief onkostenvergoeding voor 2022 voor een particuliere curator komt te liggen op € 1217. Voor een particuliere mentor ligt dit bedrag op € 675.

Bewindvoering aanvragen

Wanneer u graag een bewindvoerder wil om u te ondersteunen, dan kunt u bewindvoering aanvragen via de website van Obin. U kunt hier een gratis adviesgesprek inplannen. We zullen binnen een dag contact met u opnemen om een intake in te plannen. Deze gesprekken kunnen zowel fysiek als online. Door een bewindvoerder aan te vragen, krijgt u zo snel mogelijk grip of uw financiële situatie.

Gratis aanmeldgesprek?

Heb je een vraagstuk waar je niet uitkomt? Wij denken graag gratis en geheel vrijblijvend met je mee.